Mijn onderwerpen:

Uiterlijk 2030 moet Kranenburg CO2-neutraal zijn!

Dit doel heeft de gemeenteraad van Kranenburg al op 19.09.2019 vastgesteld. Voor elke burgermeester moet de uitvoering van dit besluit de hoogste prioriteit krijgen: door de maatregelen uit het klimaatbeschermingsplan consequent uit te voeren, conform een heldere planning, worden de klimaatdoelen sneller bereikt.

Betere aansturing van het woningbouwbeleid

door zorgvuldig om te gaan met het aanwijzen van nieuwe bouwgebieden, door verschillende bouw- en woonvormen toe te staan, en door klimaatrelevante voorwaarden te stellen bij de uitgifte van grondstukken. Tegelijkertijd hebben we een intelligent gebouw- en gebiedsmanagement nodig als ook een gezamenlijke versterking van duurzame energievormen bij bestaande woningbouw door onder andere actieve deelname van de gemeente aan burgercoöperaties of verenigingen.

Versterking van de middenstand

door vestigingsmogelijkheden te creëren voor in het bijzonder kleinere ambachtelijke bedrijven en jonge, innovatieve ondernemingen afkomstig uit bijvoorbeeld het netwerk van de Hochschule Rhein-Waal. Daarbij hoort ook een beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen.

Verbetering van het openbaar vervoer

door een halfuursdienst van de buslijn Kleve Nijmegen en door goedkopere tarieven. De ritprijs is te hoog, Kleve, Bedburg-Hau en Kranenburg moeten binnen een tariefzone vallen.

De snelverbinding Kleve-Nijmegen op het stilgelegde spoortracé moet weer tot stand gebracht worden. Lokale mobiliteit moet door consequente doorvoering van het fietsconcept vooral op korte afstand versterkt worden.

Soortenbescherming ondersteunen

door de inzet van inheemse plantensoorten op publieke gronden en door maatregelen voor waterbescherming, natuurbescherming en landbouw op elkaar af te gaan stemmen.

Verbetering van de communicatie

tussen ambtelijk apparaat, politiek en de burgers door burgers al veel eerder in het planproces te betrekken. De maatregelen uit de klimaatbeschermings-, fiets- en economische visie in de toekomstvisie Kranenburg 2030 Plus willen we samen met de burgers verder uitwerken en van een concrete planning voorzien.

Niet alleen klagen, maar mede vormgeven!

Klimaatbescherming is een zaak van ons allen, te beginnen bij de ontwikkeling van de woningbouw, soorten- en natuurbescherming tot de inzet van duurzame energiebronnen in zowel het publieke als particulier domein.

Ongeacht welke maatregel we willen treffen, er zullen ook negatieve gevolgen zijn. We zullen altijd een goede afweging moeten maken en moeten beslissen welke maatregel de betere kansen biedt.

Daarvoor heb ik u nodig met uw creatieve ideeën als mede-vormgevenden, zodat we onze doelen samen verwezenlijken kunnen.

Volkhardt Wille MdL

GRUENE.DE News

<![CDATA[Neues]]>